a123

Endring av ordre

Endring av ordre

Major Knut Haugsvær er fra 1. januar 2015 Seksjonsleder for rusomsorgen med ansvar for Romania-prosjektet.


Sjefsekretæren, 19. januar 2015