a123

Endringer i FAbU

Endringer i FAbU

Omorganisering av FAbU (Frelsesarmeens barn og unge).

Dette arbeidsåret har det vært jobbet med en omorganisering av FAbU. Intensjonen har vært å ivareta de viktigste sentrale funksjonene og arrangementene samtidig som vi flytter flere ressurser ut i organisasjonen. Fra høsten vil FAbU-HK høsten ha 2,5 stillinger, mens resten av stillingshjemlene brukes regionalt og lokalt. Videre har vi valgt å skille funksjonen «daglig leder» fra Territorial ungdomssekretærs (TUS) funksjoner. Dette er gjort av flere grunner som det vil komme mer informasjon om siden.

Heidi Gommerud er derfor ansatt som daglig leder i 50% og fortsetter også som speiderkonsulent i 50%. Sølvi Tafjord Elle fortsetter som sekretær i 50%, mens major Anders Skoland er den nye territoriale ungdomssekretæren. Anders og Heidi begynner i sine nye roller fra 15. juni 2014

Dirk Cordier har sagt ja til å ta ansvaret som FAbU-ansvarlig i Sentraldivisjonen, og beholder noen oppgaver knyttet til sentrale arrangement – blant annet ansvaret for konfirmantuka. Dirk begynner i Sentraldivisjonen 1. sept. 2014.