a123

Endringer i lederråd og hovedstyre

Frelsesarmeens hovedkvarter offentliggjorde i dag ordre som har betydning for ledergruppenes sammensetning.

 

Endringer i lederråd og hovedstyre

Oberstløytnant Frank Gjeruldsen, som er programsjef og medlem av lederråd og hovedstyre, vil fra sommeren bli regionoffiser for Tsjekkia og Slovakia. Det betyr å være øverste leder for Frelsesarmeens arbeid i disse to landene. Han tar på seg oppgaven sammen med oberstløytnant Tone Gjeruldsen, som blir assisterende regionleder og ansvarlig for offisersutdanning og utvikling.

– De har blitt varmt avholdt i deres mange betydningsfulle oppgaver i dette territoriet gjennom mange år, og vi er mange som er lei oss for ikke å ha dem blant oss på daglig basis lenger, sier kommandør Bill Cochrane, leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.
– Samtidig er vi glade for å kunne gi dem videre til Tsjekkia og Slovakia hvor jeg er overbevist om at de vil gjøre en utmerket jobb. Regionen de tar over er en av de raskest voksende i Frelsesarmeen i Europa og har en spennende utvikling. Deres erfaring og ekspertise vil bli svært nyttig der.

Programavdelingen var tidligere kjent som feltavdelingen, men fikk tidligere i år et styrket fokus på oppdragsressurser, musikk, seniorer, barn og unge etc.

– Det har blitt arbeidet siden da med hensikt, rolle og de ulike ansvarsområdene som skal tilhøre avdelingen. Det vil nå fortsette under det nye lederteamet. Mer informasjon om utviklingen vil komme etterhvert som den foreligger, kommenterer kommandøren.

– Hovedfokuset for avdelingen er fortsatt å se Guds rike vokse. Det er å introdusere flere mennesker for Jesus og oppmuntre folk til å bli disipler som medlemmer i Frelsesarmeen. For å oppnå dette, vil vi fortsette å fokusere på hvilke strukturer og roller på hovedkvarteret som er best for å hjelpe til med det.

Kombinert kompetanse
Det nye lederteamet i programavdelingen består av Ann Pender som fram til nå har vært divisjonssjef i Sentraldivisjonen, og Knut Haugsvær som har vært seksjonsleder for rusomsorg i sosialavdelingen.

– De tar med seg fersk erfaring fra både felt og sosiale tjenester, og det blir svært nyttig i å bistå hele armeen i å fokusere på vårt oppdrag.

Denne artikkelen er knyttet til endringene i lederråd og hovedstyre, men det er mange flere endringer i listen. For å se hele listen, klikk her.

For å se listen over Frelsesarmeens lederråd og hovedstyre i dag, se her.