a123

Erfaringer på kryss og tvers

De fikk nye kontakter og erfaringer til det diakonale og korpsbaserte sosiale arbeidet. Alle divisjoner var representert på nettverkssamling.

 

Erfaringer på kryss og tvers
Torill Holtan, barne- og ungdomsarbeider i Kristiansand (t.v) og Kari Klingsheim, diakoniarbeider i Kritsiansand var på Nettverkssamlingen på Jeløy. Foto: Ranveig Nordgaard

 

− Fortell om hvem vi er. Fortell kommunen deres om babysang, matutdeling, andakt og kafeen. Det er vi som ser behovene der ute og hvem som kommer til oss for hjelp. Derfor kan vi også fortelle om hvilke behov Frelsesarmeen har for å kunne hjelpe flere, sier Lindis Evja.

Sosialsjefen snakker til de rundt 50 som har tatt turen til nettverkssamling på ressurssenteret på Jeløy. I tre dager forrige uke delte deltakerne erfaringer, fortalte om sine behov og begynte arbeidet med å bygge felles plattform. Det var seksjon for velferd og utvikling som tok initiativ til samlingen, der invitasjonen gikk ut til de som leder det diakonale eller korpsbaserte sosiale arbeidet.

Frelsesarmeens ledelse ved Evja, Jan Risan, assisterende sjefssekretær, og Frank Gjeruldsen, assisterende feltsjef, var også tilstede.

Erfaringer på kryss og tvers
Anne-Grethe Amland og Ørjan Amland hadde innlegg om pilotprosjektet i Bergen der korps og slumstasjon er slått sammen. Her sammen med sosialsjef Lindis Evja. Foto: Ranveig Nordgaard

Kartla behov

− Som seksjon vil vi gjerne høre om hvilke behov som finnes ute i organisasjonen, hvordan ting fungerer og hva de ønsker for fremtiden. Det er for å kunne gi riktig og relevant støtte i arbeidet som gjøres, sier Elin Herikstad, leder for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling, som skal være en støttefunksjon til korpsene.

På programmet til nettverkssamlingen sto temaer som «hvem er den andre i vår tid», «gjestfrihet», «frivillighet», presentasjon av pilotprosjekt med sammenslåing av Ladegården korps og Slumstasjonen i Bergen, introduksjon av Frelsesarmeens Familieverksted, og et felles prosjekt der deltakerne fikk ta del i å det begynnende arbeidet med en felles plattform om hva Frelsesarmeens sosiale omsorgs- og velferdsarbeid for territoriet skal bestå av.

Erfaringer på kryss og tvers
På kvelden var det tid for å vise frem det gode arbeidet på en kreativ måte. Alle deltakerne trakk frem arbeid de er tilfreds med på korps eller tiltak. Fra venstre: Janne Våje Nielsen (Sagene korps), Marianne Nybo (Oslo slumstasjon) og Rannva Olsen (Reykjavik, Island). Foto: Wibecke Aasnes

 

Inspirasjon til videre arbeid

− Alle fikk bidra konkret og det er veldig verdifullt å høre fra de som står i dette daglig, ikke bare teoretisk, men forankret i praksis. I ettertid av samlingen har vi fått gode tilbakemeldinger på at deltakerne satt pris på å få bidra, samtidig som de høstet inspirasjon til videre arbeid, sier Herikstad.

Hun synes det er fint å se kompetansen og det store erfaringsgrunnlaget som finnes der ute. Målet på sikt er å styrke nettverket slik at man kan berike hverandre og ta kontakt på tvers av ulike tiltak og korps. Fremover skal oppfølgingsbehov på temaer de ulike står i kartlegges. Det vil bli belyst i neste samling, samt via kurs og materiell som vil bli tilbudt i tiden fremover. Dessuten er målet en årlig nettverkssamling.

Erfaringer på kryss og tvers
Det skjer mye spennende i Tønsberg, der de har fokus på samarbeid mellom korps, Fretex og rusomsorgen. Her er Bodil og Helge Østergreen. Foto: Ranveig Nordgaard

Fortell andre om arbeidet

Herikstad er også opptatt av at man skal fortelle om det gode arbeidet man gjør. Det trenger ikke være nytt og banebrytende, det er det som fungerer i hverdagen som er spennende, de små møtene, de gode historiene.

− Jeg tror mange er redde for at det oppfattes som skryt når de forteller om jobben de gjør. Men det er viktig å kunne dele med hverandre når ting fungerer, for inspirasjon og for å vise frem hva Frelsesarmeen gjør. En måte å spre det på er gjennom Frelsesarmeens nettsider eller via lokal- eller nasjonalmedier. Frelsesarmeens informasjonsavdeling er gode hjelpere her. Bruk dem, de er til for å støtte dere, Oppfordrer Herikstad.

For å sende tips til informasjonsavdelingen og Krigsropet send e-post til: tips@frelsesarmeen.no

 

Erfaringer på kryss og tvers
Together we're one: Wim Bijl med ryggen til (Arendal korps), Dan Storck (Skien korps), Lindis Evja (sosialsjef) og Marianne Nybo (Oslo slumstasjon) utvekslet tanker. Foto: Ranveig Nordgaard