a123

Et oppgjør med rasisme

Et oppgjør med rasisme

Frelsesarmeens internasjonale uttalelse om rasisme er nå oversatt til norsk.

«Rasisme er grunnleggende uforenlig med den kristne overbevisningen om at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har samme verdi. Frelsesarmeen mener at verden berikes av et mangfold av kulturer og etnisiteter.»
- Fra dokumentet: Internasjonal uttalelse om rasisme.

Uttalelsen går igjennom Frelsesarmeens begrunnelser for standpunkt om rasisme og hva Frelsesarmeen forplikter seg til å gjøre i møte med rasisme.  

Les dokumentet i sin helhet her: 

Last ned filInternasjonal uttalelse om: Rasisme(3 8 7kb)