a123

FA kvinners misjonsoffer 2019 går til Moldova

FA kvinners misjonsoffer 2019 går til Moldova

Frelsesarmeen startet sitt arbeid i Moldova i 1994, og prosjekter blant barn og unge er et viktig satsingsområde. Vil du være med å støtte arbeidet?

FA kvinner med i felles løft for Moldova

Prosjekt «SeeMe» Frelsesarmeens arbeid blant skolebarn i Moldova. I år vil Frelsesarmeens kvinner være med å gjøre et felles løft for Frelsesarmeen i Moldova. Et felles løft, fordi Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) og FA kvinner vil støtte det samme prosjektet i to år fremover, til stor glede og hjelp for de som driver Frelsesarmeens arbeid blant barn og unge i Moldova.

Moldova er kjent som et av Europas aller fattigste land. Selv om andelen fattige har sunket jevnt siden 90-tallet, er fattigdom fortsatt et stort problem i mange landsbyer og byer. Mange mennesker er avhengige av vellykkede avlinger fra eget jordbruk for å tjene nok til å forsørge seg og sin familie. Opp mot 40% av Moldovas befolkning bor og jobber utenfor landet, særlig i EU og Russland. 24% av landets inntekt kommer fra Moldovere i utlandet som sender penger hjem.

Det er særlig vanskelig for unge å komme inn på arbeidsmarkedet. Moldova har mange sosiale problemer. Alkoholisme er et utbredt samfunnsproblem i likhet med at mange blir rekruttert til menneskehandel herfra. Frelsesarmeen i Norge støtter «See me»-prosjekter i Edinets, Beltsi, Ungheni, Dubossary, Ialoveni, Hinchesti og Orhei.

Etter skoletid prosjekt i Moldova 
Målet med prosjektet er å møte behovene til barn fra utsatte familier. Barn har behov for oppmuntring, støtte, omsorg og trygg kontakt med voksne i sin hverdag. Gjennom å drive «SeeMe»-prosjekter ønsker en å sørge for at disse behovene møtes, og det gjøres alt en kan for at barna skal føle seg sikre på sin egen person. I Moldova vokser mange barn opp i vanskelige miljøer og de blir ofte møtt med negative og ødeleggende kommentarer, derfor er det viktig at barna vet at det er noen voksne som ser dem, som hører dem, som etter pris på dem og ønsker å være der for å støtte dem. Navnet «SeeMe» er en påminnelse til alle som er involvert i prosjektet til å være tilstede med omsorg, slik at barn opplever å bli sett og hørt. På etter skoletid prosjektet får de et sunt og godt måltid fem dager i uken, de har tilgang til data og brettspill, og de får være med på fysiske aktiviteter. Det tilbys åndelig og personlig veiledning. Det er mulig å være med om bibelundervisning, opplæring i musikk og lovsang, og det inviteres til gudstjeneste på Frelsesarmeen. Barna får veiledning og støtte i et trygt miljø med viktig kunnskap som kan være avgjørende i deres liv, og de får god kontakt med voksne som kan fungere som forbilder for dem i deres moralske og sosiale liv. Dette viser seg å være en vellykket strategi for å sørge for at barn og unge beskyttes mot bruk av narkotika og HIV/Aids Det er ansatt to lærere ved senteret, i tillegg er det 2-3 frivillige fra det lokale korpset som hjelper til. Det jobbes forebyggende med å sørge for at barna en har kontakt med skal unngå å bli offer for menneskehandel/ trafficking. Å bygge opp barnas selvtillit kan bidra til å forebygge dette.

Tusen takk! Vi håper at du vil være med å støtte til «SeeMe»-prosjektet. I tillegg til å støtte FA kvinners misjonsprosjekt er det mulig å bli fast giver til arbeidet gjennom Frelsesarmeens fadderordning. Les mer på frelsesarmeen.no/fadder

Se video

Powerpoint som kan vises på korpset vil bli sendt ut på mail.

 

Les mer her:

Last ned filpdf(1 8 5 3kb)

 

Last ned filpdf2(1 0 6kb)