a123

FAbU med lederutviklingsprogram

FAbU med lederutviklingsprogram

I løpet av perioden september 2017 - juni 2018 arrangerer FAbU tre kurshelger for unge ledere i Frelsesarmeen.

Målet for lederutviklingsprogrammet er at deltakerne skal:

  •  bli mer trygge i sin kristne tro og utvikle sin personlige integritet som ung kristen.
  •  få verktøyer til å bli en god leder.
  •  bli bedre kjent med seg selv og sine styrker og gaver.
  •  bli ivaretatt som menneske og utfordret i lederoppgaver i hjemkorpset sitt.

 

Hva innebærer det å delta i lederutviklingsprogrammet?

  • Deltakelse på tre undervisningshelger fra fredag kveld til søndag. 
  • Det forventes at søkere setter av alle tre helger og forplikter seg til oppmøte. 
  • Under samlingene settes tid av til både målrettet undervisning, tid for refleksjon, praktiske oppgaver og teambuilding. 
  • Det vil bli noen oppgaver mellom helgene.
  • Ett års forpliktelse fra september – juni der man hjelper til som leder i en gruppe på korpset. 

Alle som deltar i programmet får en mentor som følger dem gjennom kursåret (fra sitt hjemkorps/sin divisjon) og en hjelpelederfunksjon i sitt hjemkorps. En mentor er en erfaren leder som kan hjelpe og oppmuntre, støtte og utfordre deltakeren gjennom kursforløpet.

Gjennom fortrolige samtaler gis råd og veiledning til både praktiske oppgaver og til åndelig utvikling. Mentor og deltaker kan samtale om det som oppleves på samlingene, i gruppa hvor deltakeren er hjelpeleder og andre relevante temaer. Mentoren velges ut i tett samarbeid med korpset, divisjonen og FAbU sentralt, og alle er erfarne barne- og/eller ungdomsledere.

 

Her finner du mer informasjon om hva samlingene inneholder.

Information and registration in Icelandic. 

Hvem kan delta på LUP?

Ungdommer og unge voksne mellom 15 og 25 år hvor primærmålgruppen er 17 til 21 år. Det er plass til maks 20 deltakere på hvert kurs og det er ønskelig med kandidater fra alle seks divisjoner.

 

Hvordan søke?

Korpsleder anbefaler sin(e) kandidat(er) til å følge kursforløpet LUP for unge ledere. Etter en samtale om kursets innhold og rammer for deltakelse fylles søknadsskjema ut Påmeldingen åpner 1. mai 2017. Deltakerlisten vil være klar senest 20. juni.

Søknadsfrist 1. juni 2017

Søknadsskjema finner du her. 

 

Kontaktperson i divisjonene:

Nord-Norge: Anders Skoland, epost: anders.skoland@frelsesarmeen.no

Nordre: Marie Marti Høgset, epost: marie.marti@frelsesarmeen.no

Vestre: Kjersti Risan, epost: kjersti.risan@frelsesarmeen.no

Østre: Andreas Welander, epost: andreas.welander@frelsesarmeen.no

Sentral: Dirk Cordier, epost: dirk.cordier@frelsesarmeen.no

Island og Færøyene: Hjørdis Kristinsdóttir, epost: hjordis@herinn.is

 

Hva koster det?

Korpset betaler i utgangspunktet alle utgiftene forbundet med kursforløpet for sine kandidater. Det innebærer kost, losji og reise. Det kan søkes om reisestøtte fra FAbU for billigste reisemåte.

Samlet pris: 3750,- (1250,- for hver helg)

Hvor?

Kurshelg 1: 1.–3. september 2017,Havly Hotell, Valberggata 1, 4006 Stavanger

Kurshelg 2: 17.–19. januar 2018, Frelsesarmeens kurssenter Jeløy, Moss

Kurshelg 3: 15.–17. april 2018, Island

 

Spørsmål knyttet til LUP for unge ledere sendes til FAbU.