a123

Fagdag om tvangsarbeid og svart økonomi

Frelsesarmeen arrangerer fagdag om tvangsarbeid 21. november. Åpent for alle.

Hva ser vi? Hva gjør vi?
I forbindelse med Global uke arrangerer Frelsesarmeen fagdag om tema tvangsarbeid og svar økonomi. 

Tid: 21. November 09.30–15.30

Sted: Frelsesarmeens lokaler i Lakkegata 15A


Program for dagen:

09.30- 10.15 Einar Haakaas om boken «Svartmaling» og en refleksjon om Norge i dag og tvangsarbeid.

10.15-10.45 Jon Arild Ruud- Skatteetatens erfaringer og arbeid med arbeidet mot tvangsarbeid og svart arbeid.

10.45-11.00 Kaffe

11.00-11.45 KRIPOS v/ Knut Bråttvik. Identifisering av offer og etterforskning av bakmenn og nettverk.

11.45-12.15 Spørsmål

12.15-13.00 Lunsj fra Heimen

13.00-13.30 Leif Tore Solberg, leder «Filemon»- «Erfaringer fra Safe House Filemon»

13.30-14.30 Advokat Gunhild Vehuseia- Får offer for tvangsarbeid hjelp i dag og hva med gråsoneproblematikken mellom tvangsarbeid og sosial dumping.

14.30- 15.00 Spørsmål

Påmelding til Petra Kjellen Brooke - petra.kjellen.brooke@frelsesarmeen.no