a123

Farvel og velkommen

Farvel og velkommen

Farvel for kommandørene Dick og Vibeke Krommenhoek

Vi vil i det siste møtet i kongressen, søndag 26 juni kl 13.30, markere at kommandørene Dick og Vibeke Krommenhoek har farvel som territoriale ledere i Norge, Island og Færøyene.

 

Velkommen og innsettelse av kommandør William Cochrane

Kommandør William Cochranes innsettelse som territorialleder for Norge, Island og Færøyene blir i Templet korps søndag 25. september 2016 kl 11.00.

Det er General André Cox som vil foreta innsettelsen.

 

Sjefsekretæren, 30 mai 2016