a123

Feirer 100 år i dag

Major Magnhild Fløgstad, som bor i Sauda, fyller 100 år tirsdag 16.februar.

Hun har hele sitt liv vite sin tjeneste til det som da het Kvinner sosial arbeid.

Hun var blant annet leder av Kveldsol aldershjem i Narvik, Vardø slumstasjon og Bergen slumstasjon.

Dagen feires på Åsbøtunet der hun bor. Der vil blant annet varaordføreren i Sauda, soldater fra korpset i Sauda og rep.for "Over 60"-kontorets besøks-og telefontjeneste til pensjonerte offiserer være tilstede.

Vi gratulerer!