a123

Feiring på Fyrlyset

Feiring på Fyrlyset
Daglig leder Iver Skyberg (t.v) og daglig leder Gøril Westborg Smiseth (t.h) mottok hver sin store sjekk fra Lions-president Jøran Rudi (midten) under tilstelningen på Fyrlyset. Foto: Steinar Glimsdal/ Blå Kors

Fyrlyset mottok torsdag en gave på 100.000 kr fra Lions Club Oslo/Berg.

Daglig leder, Iver Skyberg, uttrykker stor takknemlighet over gaven.

− Midlene kommer svært godt med i vårt arbeid blant de 150 rusavhengige som daglig benytter seg av Fyrlyset. For oss som jobber her og ikke minst de som kommer innom oss, betyr det mye å bli tenkt på.

Overrekkelsen fant sted på Fyrlyskorpset og ble feiret med bløtkake og takketaler. Blå Kors mottok også en gave på 100.000 kr øremerket arbeid blant unge som har hatt foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Fem representanter fra Lions Club Oslo var tilstede, deriblant Jøran Rudi, president i Lions Club Oslo/Berg som overrakk gaven.

− Vi synes det er hyggelig å kunne yte en skjerv til dette viktige arbeidet, og forslaget om å bevilge til Frelsesarmeens og Blå Kors sitt arbeid, hadde stor oppslutning hos våre medlemmer. Vi synes det arbeidet Frelsesarmeen og Blå Kors utfører, fortjener all den støtte det kan få.