a123

Festdag i Egersund korps

Festdag i Egersund korps
Fra venstre: Korpsleder, sersjant Jorunn Jevanord, Joel Awet Kifle, major Reidunn Mattingsdal Alvsåker, Kaleb Awet Kifle, Elsa Asmelash Mehari og Tsega Debru Asgodom, som er fadder for guttene. Foto: Frelsesarmeen Egersund

Det spirer og gror i Egersund korps. Søndag var det både opptak av tilhørig og barnevelsignelse.

Søndag 6. september ble en festdag i Egersund korps. Under gudstjenesten ble Elsa Asmelash Mehari opptatt som tilhørig av korpsleder sersjant Jorunn Jevanord. De to guttene hennes, Joel Awet Kifle og Kaleb Awet Kifle ble barnevelsignet av tidligere korpsleder major Reidunn Alvsåker.

Det var også besøk fra Bryne. Julio Davila og Fellesmusikken bidro til at gudstjenesten ble en flott opplevelse.