a123

Fikk Kongens fortjenestemedalje.

Fikk Kongens fortjenestemedalje.
Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, Maria Myklebust og ordfører Leif Erik Egås.

Fredag fikk Maria Myklebust fra Egersund Kongens fortjenestemedalje, blant annet for hennes innsats i Frelsesarmeen.


Fredag 19.desember var det juleavslutning for ansatte og pensjonister ved Dalane videregående skole. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, samt nåværende og tidligere korpsledere i Egersund korps var invitert.

Rektor Aslaug Undheim ønsket ansatte og gjester velkommen fylkesmannen tildelte Maria Myklebust (70) Kongens fortjenestemedalje. Rektor roste Maria som god kollega og for innsatsen i nesten 50 år ved skolen. Maria har utført en pionerinnsats ved Dalane Videregående skole. Tidlig ivret hun for at skolen skulle ta i bruk digitalt verktøy og ulike program, noe som gjorde Dalane videregående skole nasjonalt kjent innen området.

Maria har også vært en ildsjel innen Frelsesarmeen i nærmere 50 år. Hun har hatt mange verv både innenfor barn og unge. I tillegg har hun vært en pådriver for driftsgrunnlaget for Frelsesarmeen i Egersund. Hun ser muligheter og gjennomfører årlige tiltak, som for eksempel julemessa.

Til stor begeistring kunne Fylkesmannen overrekke Maria Myklebust Kongens fortjenestemedalje. Ordfører Leif Erik Egås overrakte blomster fra Eigersund kommune. Korpsleder Joel Harmon og tidligere korpsleder Olav Alvsåker ga sin honnør til utnevnelsen.