a123

Flere nye ordrer

Flere nye ordrer

Frelsesarmeen har et forflytningssystem for sine offiserer. Her offentliggjøres forflytninger som gjelder fra 1. august 2018.

Major Ann Pender                              
Avdelingssjef for programavdelingen (programsjef)

Major Jan Harald Hagen                     
Divisjonsleder (divisjonssjef), Sentraldivisjonen

Major Eli Nodland Hagen                  
Divisjonsleder og divisjonssekretær for Frelsesarmeens kvinner, Sentraldivisjonen

Major Flemming Baunø                      
Administrasjonsleder, Sosialtjenesten

Major Knut Haugsvær                        
Assisterende programsjef

Major Wenche Walderhaug Midjord   
Seksjonsleder, Frelsesarmeens rusomsorg

 
Meddelelse – internasjonale ordrer gjeldende fra sommeren 2018:

Oberstløytnant Frank Gjeruldsen        
Regional Officer, Czech and Slovakia

Oberstløytnant Tone Gjeruldsen        
Ass. Regional Officer and Regional Secretary for Officer Training and Development, Czech and Slovakia                                          

 

Oslo 2. mars 2018

 

Jan Peder Fosen

Sjefsekretær