a123

Folkets general forfremmet til herligheten

Folkets general forfremmet til herligheten
Foto: IHK

Tidligere verdensleder i Frelsesarmeen, den folkekjære general Eva Burrows, ble fredag 20. mars forfremmet til herligheten. I dag ble det avholdt et minnesamvær i hennes hjemland Australia.

Tekst: IHK/Krigsropet

Eva Evelyn Burrows ble født 15. september 1929 i Newcastle i Australia. Foreldrene var offiserer i Frelsesarmeen, og Eva Burrows fulgte i deres fotspor. Hun ble uteksaminert som frelsesoffiser i 1951, og hennes første ordre var som korpsassistent til Portsmouth Citadel korps i det britiske territoriet. Deretter ble hun lærer ved offisersskolen Howard Institute i Zimbabwe. Hun ble også etter hvert første kvinnelige rektor ved Usher Institute, en kostskole for jenter.

I 1970 ble Eva Burrows beordret til Frelsesarmeens internasjonale offisersskole i London. Her ble hun også rektor. Det at Eva Burrows ble utnevnt til Frelsearmeens leder for Kvinners Sosialarbeid i Storbritannia og Nord-Irland fra 1975 til 1977, hadde en betydelig innflytelse i livet hennes. Det gjorde at hun kom nært innpå mennesker og fattigdom, særlig i overbefolkede byer i Storbritannia.

Eva Burrows ble territorialleder for Sri Lanka i 1977. På under tre år hadde hun satt sterke spor etter seg der også. I desember 1979 ble hun leder for Frelsesarmeens arbeid i Skottland hvor hun tjenestegjorde i tre år. Etter 30 år som offiser fikk Eva sin første ordre til hjemlandet Australia i 1982. Her ble hun territorialleder for Australia Sør.

2. mai 1986 ble hun av Det høye råd i Frelsesarmeen valgt til general og verdensleder. Og med sitt karakteristiske mot og besluttsomhet tok general Burrows fatt på et viktig og vanskelig arbeid, en omstrukturering av Armeens arbeid i Storbritannia. Selv om general Burrows skulle fratre sin post i 1991, ble hun bedt om å fortsette to år til. Hun takket ja, og fikk med det både mulighet til å fullføre omstruktureringen, samt å sørge for at Frelsesarmeen gjenopptok arbeidet sitt i Øst-Europa. Dermed ble Armeen gjenetablert i Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Russland.

General Eva Burrows ble ofte hedret med priser og utnevnelser på sine mange reiser rundt i verden. Likevel ble hun beundret mest for sin evne til ekte og nære menneskemøter. Hun fikk derfor den uformelle tittelen «Folkets general». General Burrows største lidenskap var uansett hele tiden å forkynne om Jesus. Hun sa blant annet at: «Jeg forkynner ikke kristendom. Jeg forkynner Kristus som en levende frelser.»

General Eva Burrows gikk av med pensjon i 1993, men ble ikke mindre aktiv av den grunn. Hun fortsatte sitt store engasjement for Frelsesarmeen helt til den fysiske helsen ble svekket. Hun forble åndelig sterk helt til livets slutt. General Eva etterlater seg en søster, og mange nevøer og nieser, som alle betydde mye for henne.

Vi takker Gud for general Eva Burrows liv og den innflytelse hennes tjeneste i Jesus navn fikk bety for så mange mennesker i hele verden.

Minnesamværet kan ses her.