a123

Foredrag med Notto Reidar Thelle tilgjengelig

Se foredraget fra lørdagens Temalunsj i Oslo 3. korps der Notto Reidar Thelle, professor ved Det teologiske fakultet, snakket om temaet "Mulitkulturelt samfunn".

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

 

Får du ikke opp videovindu? Se video her!