a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Serina Jørgensen ble forfremmet til herligheten 30. juli 2015, 91 år gammel.

Serina Jørgensen ble født 28. april 1924 i Kopervik. Her kom hun som barn i kontakt med Frelsesarmeen, og ble senere innviet til soldat i Kopervik korps.

I 1943 reiste hun til Frelsesarmeens krigskole, og året etter ble hun forfremmet til frelsesoffiser.

Serina hadde sin første ordre i Frelsesarmeens døvearbeid i Trondheim. Deretter tok nye ordrer henne til korpsene i Nord-Odal, Rena, Trondheim, Jørpeland og Finnsnes. I 1950 ble hun overført til tjeneste i Brasil. Etter noen år ute av offiserstjenesten, kom hun tilbake i tjeneste og fikk da ordre til korpsene i Volda, Grimstad og Sandvika. Hun fikk deretter igjen ordre til Frelsesarmeens døvearbeid. Sin siste ordre hadde Serina ved finanskontoret ved hovedkvarteret.

Hun kunne ved sin pensjonering 1. mai 1989 se tilbake på 25 år i aktiv tjeneste som frelsesoffiser.

Frelsesarmeen takker for hennes liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over hennes minne.

Major Serina Jørgensen begraves fra Kopervik interimkirke, fredag 7. august kl. 11.00.