a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Ruth Holberg ble forfremmet til herligheten 24. mai, 96 år gammel.

Major Ruth Holberg ble født 04.05.1919 i København. Som offisersbarn flyttet hun med sine foreldre fra Danmark til Trondheim. I 1938 reiste hun fra Trondheim korps til offiserskolen, og året etter ble hun utnevnt til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Ruth til Raufoss korps. Der var hun i en kort periode, før hun kom tilbake til offisersskolen som sersjant. Deretter var hun stasjonert ved korpsene i Vikersund, Gol, Tyssedal, Sandnes, Egersund, Odnes, Kongsvinger, Rjukan og Raufoss. Hun var i noen år stasjonert ved offisersskolen, og reiste som evangelist i Vestre og Norde divisjon i noen år.

I 1954 giftet hun seg med løytnant Einar Holberg. Sammen var de ledere for korpsene i Ådalsbruk og Lillehammer. De var siden stasjonert i flere ordre ved Frelsesarmeens hovedkvarter og ved offisersskolen. I flere år var de ledere for Nordre divisjon. I en periode var de stasjonert ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter ved ungdosmkontoret, og de gjorde tjeneste i flere år i Danmark som nasjonale ungdomssekretærer.

Major Ruth Holberg ble pensjonert 1. februar 1992, og hun kunne da se tilbake på nesten 53 år i aktiv tjeneste.

Major Ruth Holberg begraves fra Vestre gravlunds kapell, fredag 05. juni kl. 12.00

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over major Ruth Holbergs minne.