a123

Forfremmet til herligheten

Major Ingebjørg Karlsen ble forfremmet til herligheten 2. juni, 85 år gammel.

 

Forfremmet til herligheten
Major Ingebjørg Karlsen 1927-2013

Ingebjørg Karlsen ble født 12. juli 1927 i Moss. Det var i sin hjemby hun kom i kontakt med Frelsesarmeen, og det var fra Moss korps hun reiste til offisersskolen i august 1947. Allerede i januar 1948 ble hun forfremmet til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Ingebjørg til Sortland korps, og deretter fulgte det mange korpsordrer. Noen av korpsene hun var stasjonert ved var: Båtsfjord, Kjøpsvik, Majorstua, Mysen, Ørlandet, Grimstad, Raufoss, Tistedal, Sandefjord og Grønland. Hun hadde også ordre til Framnes hvilehjem. Sin siste ordre før pensjonering var ved Samaritankontoret.

Ingebjørg utførte det meste av sin aktive tjeneste som offiser på korps, og kunne ved sin pensjonering 31. desember 1992 se tilbake på 45 år i aktiv tjeneste som offiser.

Frelsesarmeen takker for hennes liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over major Ingebjørg Karlsens minne.

Major Ingebjørg Karlsen begraves fra Vestre Gravlund kapell, tirsdag 11. juni kl. 12.00