a123

Forfremmet til herligheten

Major Margrethe Josefsen ble forfremmet til herligheten 31. mai, 94 år gammel.

 

Forfremmet til herligheten
Major Margrethe Josefsen 1919-2013

Margrethe Josefsen ble født 20. februar 1919 i Arendal. Det var i sin hjemby hun kom i kontakt med Frelsesarmeen, og det var fra Arendal korps hun reiste til offisersskolen i februar 1945. På denne tiden var det så mange søkere til offisersskolen at det bare var et halvt års skole, så allerede i juli 1945 ble hun forfremmet til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Margrethe til Hemnes korps, og deretter fulgte det mange korpsordrer. Noen av de korpsene hun var stasjonert ved var: Måløy, Brevik, Bryne, Nedre Eiker, Halden, Sarpsborg, Hønefoss, Sandefjord, Majorstua og Kristiansand. Hun hadde også ordre til kafeen ved Frelsesarmeens herberget i Urtegata, og til Frelsesarmeens kafe i Kirkeveien i Oslo. De siste årene i aktiv tjeneste var hun ved vårt informasjonskontor.

Margrethe utførte det meste av sin aktive tjeneste som offiser på korps, og kunne ved sin pensjonering 20. februar 1984 se tilbake på 39 år i aktiv tjeneste som offiser.

Frelsesarmeen takker for hennes liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over major Margrethe Josefsens minne.

Major Margrethe Josefsen begraves fra Vestre Gravlund kapell, fredag 7. juni kl. 12.00