a123

Forfremmet til herligheten

Brigadèr Lilly Stunes ble forfremmet til herligheten 12. februar, 98 år gammel.

Lilly Stunes ble født i Trondheim 18. oktober 1914. I 1934 reiste hun til Frelsesarmeens krigsskole, og ble offiser sommeren 1935.

Forfremmet til herligheten
Brigadèr Lilly Stunes 1914-2013

Hennes første korpsordre var til Sjøvegan korps. Og siden var hun stasjonert ved blant annet korpsene i Mehavn, Veblungsnes, Florø, Levanger, Kongsberg, Kristiansund og Høybråten. Hun reiste og en periode i stabssangbrigaden.

I desember 1946 giftet hun seg med kaptein Trygve Stunes, og sammen var de ledere for korpsene i blant annet Bryne, Egersund, Kragerø, Kristiansand, Bodø og Grønland korps i Oslo.

Senere hadde de ansvar for Hospitset i Stavanger og Bramwell Booths minne i Oslo. Hennes mann Trygve døde i november 1965. 

De siste årene i aktiv tjeneste var Lilly Stunes stasjonert ved ettersøkelseskontoret og ved Frelsesarmeens handelsavdeling.

Brigader Lilly Stunes ble pensjonert 1. juli 1971, og kunne da se tilbake på 36 års aktiv tjeneste.

Brigader Lilly Stunes begraves fra Vestre Gravlund kapell, tirsdag 26. februar kl. 12.00.

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste, og lyser fred over Lilly Stunes sitt minne.