a123

Forfremmet til herligheten

Major Elsa Marie Christensen ble forfremmet til herligheten søndag 21. april, 82 år gammel.

 

Forfremmet til herligheten
Major Elsa Christensen 1930-2013

Elsa Christensen ble født 25. oktober 1930 i Narvik. Det var i sin hjemby hun kom i kontakt med Frelsesarmeen, og det var fra Narvik korps hun reiste til offisersskolen i 1952. Etter endt offisersskole ble hun forfremmet til frelsesoffiser sommeren 1953.

Sin første ordre fikk Elsa til Kveldsol aldershjem i Vardø. Senere fikk hun ordre til aldershjemmene i Berlevåg, Kveldsol i Narvik, Bjørklund i Tromsø og Heimkvil i Asker. Elsa gjorde og tjeneste ved slumstasjonene på Rodeløkka, i Harstad og velferdssentralen i Oslo. Hun hadde også ordre til flere av våre barnehjem, og barna fikk oppleve hennes omsorg på Lykkebo i Trondheim, Bjørkly i Skien og barnehjemmet i Fredrikstad.

Elsa gjennomførte utdannelse innenfor de områder hun tjenestegjorde i, og hun ble blant annet barnepleier ved Solgry i Drøbak og hun tok hjelpepleierutdannelse ved Ullevål sykehus. Elsa Christensen utførte hele sin aktive tjeneste i Frelsesarmeens sosialtjeneste, og kunne ved sin pensjonering 1. august 1991 se tilbake på 38 år i aktiv tjeneste som offiser.

Frelsesarmeen takker for hennes liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over major Elsa Christensens minne.

Major Elsa Christensen begraves fra Vestre Gravlund kapell, fredag 3. mai kl. 10.00.