a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Kjell Oddvar Nygård ble forfremmet til herligheten 2. februar, 76 år gammel.

 

Kjell Oddvar Nygård ble født 30. januar 1938 på Vestre Sandøya ved Tvedestrand. Kjell reiste til offisersskolen fra Templet korps i Oslo i september 1965, og ble utnevnt til frelsesoffiser året etter.

 

Sin første ordre fikk Kjell til Trysil, og deretter fulgte ordre til Skien, Stord og Skudenes. I 1968 giftet han seg med Løytnant Inger Marit Thomassen, og de begynte sin gjerning sammen på Stord. Deretter var de sammen ledere for korpsene i Risør, Brumunddal, Nedre Eiker, Horten og Sarpsborg. Etter noen år som lærere ved Frelsesarmeens offisersskole, fikk de ordre til Bergen 1. korps.

 

I 1989 kom Kjell til Frelsesarmeens hovedkvarter, hvor han hadde sin tjeneste ved Frelsesarmeens eiendommer i til sammen 13 år. Han var også noen år ved regnskapsavdelingen.

 

Ved sin pensjonering 31. januar 2005, kunne Kjell se tilbake på nesten 39 år i aktiv tjeneste som frelsesoffiser.

 

Frelsesarmeen takker for hans liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over Major Kjell Oddvar Nygårds minne.

 

Major Kjell Oddvar Nygård begraves fra Vestre Gravlund kapell, tirsdag 11. februar kl. 12.00.