a123

Forfremmet til herligheten

Major Odd Sørenbye ble forfremmet til herligheten 30. oktober.

 

Forfremmet til herligheten

En av våre mest kjente korpsoffiserer, major Odd Sørenbye har etter lengre tids sykdom reist hjem til Gud. Han tilbrakte sine siste år på pleiehjemmet Ågården i Aalborg, hvor han stille sovnet inn natt til 30. oktober. Korpset stod ham nær, og han deltok på møter helt til det siste, så langt kreftene rakk.

Hans språk røpte at han var nordmann, men kjærligheten til Danmark ble bekreftet gjennom mange års virke i vårt land. Kallet til å bli offiser var tydelig. Han kom fra Oslo 3. korps til offiserskolen i Norge. I 1948 mottok han sin første ordre som ass. offiser i korpset i  Honningsvåg, og deretter i korpsene: Tromsø, Rognan, Larvik og Drammen.

I 1952 fikk han ansvaret som leder av Hommelvik korps, hvor han i 1953 inngikk ekteskap med Målfrid Løvstrøm. Sammen støttet de hverandre i kallet som offiserer. Deres første lederskap hadde de i korpset i Isafjord, deretter i korpsene i Halden og Ådals Bruk.

I 1954 kom de til Danmark, hvor kollegaer i Fredericia og Middelfart ønsket dem velkommen. Også korpsene i Hjørring og Thorsgade var glade for å ha fått norske offiserer som ledere. I 1957 reiste de tilbake til Norge, hvor de ble kalt til tjeneste i korpsene Lillehammer, Sandefjord, Gjøvik, Måløy, Narvik og Namsos.

I 1967 kom de tilbake til Danmark, med ansvar for henholdsvis Velje, Esbjerg/ Ribe/Varde, Århus/Silkeborg og Odense korps.

I 1976 fikk de lederansvar i korpset i Gartnergade (nå Valby) og deretter i Templet i København. Deres siste ordre gjaldt korpset i Aalborg, der de hadde ansvaret fram til de ble pensjonister i 1985. Etter at Målfrid ble forfremmet til herligheten i 1989, flyttet Odd tilbake til Aalborg og levde en aktiv pensjonisttilværelse, så lenge kreftene strakk til.

Major Odd Sørenbye var salvasjonist i sitt hjerte og elsket sin jobb i Frelsesarmeen. Det var hans kall å forkynne evangeliet med sang, musikk og tale. Selv lenge etter at han ble pensjonist, var han ute på gaten for å evangelisere. Mange unge og mindre erfarne offiserer fikk god hjelp, særlig i forhold til evangelisering og innsamling. Han gjorde det han kunne, så lenge han kunne.

Må Guds fred og velsignelse hvile over Odd Sørenbyes minne.

Våre tanker og forbønn går til hans døtre Inger-Merethe og May-Britt, og til svigerbarn, barnebarn og oldebarn.

Begravelsen finner sted mandag 11. november kl. 14.00 fra Frelsesarmeen i Aalborg  og ledes av major John Wahl.

 

Knud Welander
Oberst
Landsleder