a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Brigadèr Marie Kristine Nybråten ble forfremmet til herligheten 6. september, 100 år gammel.

Marie Kristine Nybråten ble født 22. februar 1914 i Bergen. Hun begynte i søndagsskolen i Bergen 2. korps (Ladegården), og ble senere innvidd til frelsessoldat i Bergen 1. korps. I 1936 reiste hun til Frelsesarmeens krigsskole, og ble utnevnt til offiser året etter.

Hennes første ordre var til Nedre Eiker korps for en kort tid, før hun ble sersjant ved krigsskolen.Deretter hadde hun ordre til korpsene i Tromsø, Sandefjord, Haugesund, og Indre Ålvik i Hardanger. I en periode var hun evangelist sammen med major Karla Stokke.

I 1945 giftet hun seg med adjutant Ivar Nybråten. Sammen var de ledere for korpsene Majorstua og Grønland i Oslo, Sarpsborg og Moss. Fra 1950 hadde de ordre til forskjellige avdelinger ved Frelsesarmeens hovedkvarter.

Brigadèr Marie Kristine Nybråten ble pensjonert 14. februar 1969, og kunne da se tilbake på 32 år i aktiv tjeneste som offiser.

 

Brigadèr Marie Kristine Nybråten begraves fra Vestre gravlunds kapell, tirsdag 16. september kl. 12.00.

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over brigadèr Marie Kristine Nybråtens minne.