a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Ester Blomsø ble forfremmet til herligheten 4. mars, 88 år gammel.

Ester Blomsø ble født 13. november 1925 i Berlevåg. I tenårene kom hun i kontakt med Frelsesarmeen, og ble innvidd til soldat i Berlevåg korps 14 år gammel.

I 1959 reiste hun til offisersskolen fra Majorstua korps, og året etter ble hun forfremmet til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Ester til Ulefoss korps, og deretter fulgte det flere korpsordrer. Noen av korpsene hun var stasjonert ved var: Larvik, Jevnaker, Skudenes, Sinsen og Sagene. Hun var også  i en periode stasjonert ved Frelsesarmeens offisersskole. Hun hadde flere ordre til Frelsesarmeens hovedkvarter, og var ved finanskontoret, ettersøkelsekontoret og i barne og ungdomsarbeidet. Sin siste ordre før pensjonering var som territorial hjemforbundssekretær.

Ester kunne ved sin pensjonering 1. desember 1990 se tilbake på over 30 år i aktiv tjeneste som offiser.

Frelsesarmeen takker for hennes liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over major Ester Blomsø sitt minne.

Major Ester Blomsø begraves fra Vestre Gravlunds kapell, tirsdag 11. mars kl. 10.00