a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Betzy Eikemo ble forfremmet til herligheten 25. mai, 93 år gammel.

 

Betzy Eikemo ble født 18. februar 1921 i Skånevik i Sunnhordland. I ungdommen kom hun i kontakt med Frelsesarmeen, og ble innvidd til soldat i Odda.

I 1943 reiste hun til Frelsesarmeens krigskole fra Odda korps, og året etter ble hun forfremmet til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Betzy til Vika slumstasjon i Oslo, og deretter fulgte det flere ordrer til barneherberger og barnehjem. Noen av institusjonene hun var stasjonert ved var: Barneherbergene i Fredrikstad, Bergen, Barnehjemmet i Tromsø, Solfeng i Oslo og Solgry i Drøbak. I noen år var hun ved Bjørklund i Tromsø. Sin siste ordre hadde hun til barnehjemmet Tryggheim i Stavanger, hvor hun var i 14 år.

Betzy tok videreutdannelse i hjemmesykepleie, barnepleie og sosialdepartementets barnevernskole i de første årene hun var frelsesoffiser, for å være så godt utrustet som mulig til de oppgaver Frelsesarmeen ga henne.

Hun kunne ved sin pensjonering 25. mars 1981 se tilbake på over 37 år i aktiv tjeneste som frelsesoffiser.

Frelsesarmeen takker for hennes liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over major Betzy Eikemo sitt minne.

Major Betzy Eikemo begraves fra Skånevik kirke, tirsdag 3. juni klokka 13.00.