a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Trygve Woldsund ble forfremmet til herligheten 27. juli, 82 år gammel.

Trygve Woldsund ble født 11. februar 1932, og kom fra Woldsund på Leinøy utenfor Ålesund. Trygve reiste til offisersskolen fra Ålesund korps i august 1954, og ble utnevnt til frelsesoffiser året etter.

 

Sin første ordre fikk Trygve til Moss korps, og deretter fulgte ordre til korpsene i Askim, Odnes og Reykjavik. I 1958 giftet han seg med Løytnant Marthe Mogdalen, og de begynte sin gjerning sammen i Våg korps på Færøyene. Deretter var de sammen ledere for korpsene i blant annet Vikersund, Borkenes, Kongsberg, Nannestad, Farsund, Volda, Harstad og Mandal.

 

I flere år var Trygve leder for institusjoner i sosialtjenesten. Noen av institusjonene var Elevator, Den åpne dør, Herberget i Urtegata i Oslo, Heimen og Håpets dør. Han var og med å åpne Fyrlyskorpset i Oslo. De siste årene i aktiv tjeneste var han seksjonsleder for Over de 60 gruppene og telefontjenesten.

 

Ved sin pensjonering 01. september 1996, kunne Trygve se tilbake på over 41 år i aktiv tjeneste som frelsesoffiser.

 

Frelsesarmeen takker for hans liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over Major Trygve Woldsunds minne.

 

Major Trygve Woldsund begraves fra Vestre Gravlunds kapell, tirsdag 05. august kl. 12.00.