a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Oberstløytnant Svend Bjørndal ble forfremmet til herligheten 25. august, 83 år gammel.

 

Svend Bjørndal ble født i Tromsø 17. august 1931. Hans foreldre var frelsesoffiserer, og Svend flyttet fra Tromsø ett år gammel. Som offisersbarn flyttet Svend med sine foreldre til flere steder i Norge. Svend var med i Frelsesarmeen i barne og ungdomsårene, og kjente selv et kall til å bli frelsesoffiser.

Han begynte på Frelsesarmeens offisersskole høsten 1954, og ble utnevnt til frelsesoffiser året etter.

Sin første ordre fikk oberstlt. Svend Bjørndal til Fredrikstad korps som assistent, og deretter kom han til Ålesund korps som assistent.

I mars 1957 kom Svend til Andenes som korpsleder, og i juni samme år giftet han seg med løytnant Solveig Pedersen.

Sammen var de ledere for korpsene i Andenes, Finnsnes, Ytre Arna og Steinkjer.

Oberstlt. Solveig og Svend Bjørndal kjente begge to på et kall til misjonstjeneste, og i februar 1962 reiste de ut til Sør-Afrika. Her var de ledere for korpsene i Wynberg og Salt River. Etter noen år ble de overført til tjeneste i Zimbabwe.

Her gjorde de blandt annet tjeneste ved Howard institute, offisersskolen og som divisjonssjef i Lumagundi divisjon.

I 1977 ble Svend beordret til Det internasjonale hovedkvarteret som underseketær for vårt arbeide i Afrika.

Etter noen år kom de hjem til Norge og Svend ble territorial ungdomssekretæt, før han ble divisjonssjef i Nordre divisjon.

I 1984 reiste ekteparet Bjørndal igjen til Afrika, og Svend ble generalsekretær og senere sjefsekretær i Nigeria. Deretter var han sjefsekretær i Finland.

De siste årene i aktiv tjeneste var han ved avdelingen for program og prosjekter ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarteret i London.

Oberstløytnant Svend Bjørndal ble pensjonert 1. august 1996,og kunne da se tilbake på over 41 år i aktiv tjeneste som frelsesoffiser.

Frelsesarmeen takker for oberstløytnant Svend Bjørndal sitt liv og tjeneste, og lyser fred over hans minne.

Oberstløytnant Svend Bjørndal begraves fra Vestre Gravlunds kapell, fredag 5. september kl. 12.00.