a123

Forfremmet til herligheten

Major Inger Hille Ytterdahl ble forfremmet til herligheten 29. desember, 68 år gammel.

 

Forfremmet til herligheten
Major Inger Hille Ytterdahl 1944-2012

Major Inger Hille Ytterdahl ble født 7. desember 1944 i Mandal. I 1963 startet hun på offisersskolen og ett år senere ble Inger utnevnt til offiser. I 1965 giftet hun seg med løytnant Knut Ytterdahl, og sammen var de ledere for korpsene på Eidsvoll, Finnsnes, Hammerfest, Steinkjer og Horten. I årene 1982-99 tjenestegjorde Inger på HK som blant annet sekretær for PR-sekretæren, ansvarlig for arvesaker og medarbeider på innsamling og arvesaker. Fra 1999-2001 var majorene Inger og Knut Ytterdahl ledere for Vestre divisjon. I 2001 kom de tilbake til HK og Inger ble leder for fjernadopsjonskontoret.

31. desember 2011 ble Major Inger Hille Ytterdahl pensjonert. Hun kunne da se tilbake på 44 års tjeneste i Frelsesarmeen.

Major Hille Ytterdahl begraves fra Mandal kapell, onsdag 9. januar kl. 12.30

Frelsesarmeen takker for tjenesten og lyser fred over Inger Hille Ytterdahls minne.