a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Ernst Olsson ble forfremmet til herligheten 3. januar, 89 år gammel.

Major Ernst Olsson ble født 24. mars 1923 i Ålesund. I 1946 startet han på offisersskolen og ett år senere ble Ernst utnevnt til offiser. I perioden 1947 – 1973 var han bl. annet stasjonert ved korpsene i: Åmot, Kragerø, Sandnes, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Haugesund, Lena, Langesund, Våg på Færøyene, Akureyri og Reykjavik på Island.

Videre var major Olsson ungdomssekretær i Vestre divisjon 1973 – 1976, han var også i sosialtjenesten fra 1976 - 1978, ved PR avdelingen fra 1978 – 1982, fengselssekretær fra 1982 – 1985 og divisjonssjef for Island og Færøyene fra 1985 – 1988.

Ernst Olsson var gift med Dora Mirjam Jonasdottir fra Reykjavik på Island. 1. april 1988 ble major Ernst Olsson pensjonert. Han kunne da se tilbake på 41 års tjeneste i Frelsesarmeen.

Major Ernst Olsson begraves fra Vestre gravlund kapell – fredag 11. januar kl. 12.00

Frelsesarmeen takker for tjenesten og lyser fred over Ernst Olssons minne.