a123

Forfremmet til herligheten

Oberstlt. Gotfred Runar ble forfremmet til herligheten 25. oktober, 89 år gammel.

Forfremmet til herligheten

Oberstlt. Gotfred Runar ble født 23. juli 1923 i Kristiansund. I 1941 startet han på offisersskolen og ett år senere ble Gotfred utnevnt til offiser. I sine første tjensteårene var han i Melbu, Sannessjøen, Elverum og Oslo. I 1947 giftet Gotfred seg med Liv Sigfrid og sammen var de korpsoffiserer i både Norge og Danmark. I 1956 reiste de ut i misjonstjeneste til Sør-Amerikas Vest Territorium. Her fikk de ordre til både Chile og Bolivia. Etter tiden i Sør-Amerika fikk de nye ordrer til både Danmark og Norge, blant annet som sosialsekretær og feltsekretær. Som medarbeider og senere som sjefsredaktør for Krigsropet, var Gotfred Runar en flittig skibent.

1. august 1988 ble Oberstlt. Gotfred Runar pensjonert. Han kunne da se tilbake på 46 års tjeneste i Frelsesarmeen. 

 

Oberstlt. Gotfred Runar begraves fra Vestre gravlund kapell, fredag 2. november kl. 12.00

Frelsesarmeen takker for tjenesten og lyser fred over Gotfred Runars minne.