a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Einar Holberg ble forfremmet til herligheten 28. februar, 91 år gammel.

Major Einar Holberg ble født 6. januar 1925 på Rjukan. I 1949 reiste han fra Rjukan korps til offiserskolen, og året etter ble han utnevnt til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Einar til Horten korps, og deretter var han stasjonert ved korpsene i blant annet Sarpsborg, Flekkefjord og Raufoss.

I 1954 giftet han seg med kaptein Ruth Krogh, og sammen var de ledere for korpsene i Ådalsbruk og Lillehammer. Siden var de sammen i de ordrer som Frelsesarmeen gav dem.

Einar var stasjonert ved redaksjonen ved hovedkvarteret, han var i flere år undervisningssekretær ved offisersskolen, og han var handelssekretær. I noen år var han stasjonert ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter ved ungdomskontoret, og han gjorde tjeneste i flere år i Danmark som nasjonal ungdomssekretær. Tilbake i Norge ble han divisjonssjef i Nordre divisjon. Han ble deretter organisasjonssekretær i Frelsesarmeen, og hans siste ordre i aktiv tjeneste var ved litteraturavdelingen i Frelsesarmeen.

Major Einar Holberg ble pensjonert 1. februar 1992, og han kunne da se tilbake på over 41 år i aktiv tjeneste.

Major Einar Holberg begraves fra Vestre gravlunds kapell, fredag 11. mars kl. 12.00

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over major Einar Holberg sitt minne.