a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Elisabeth Martinsen ble forfremmet til herligheten 18. mars, 87 år gammel.

Major Elisabeth Martinsen ble født 11. januar 1929 i Fredrikstad. I 1949 reiste hun fra Fredrikstad korps til Offiserskolen, og året etter ble hun utnevnt til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Elisabeth til Ådals bruk korps. Etter et års tjeneste der gjorde hun 13 års tjeneste i Frelsesarmeens arbeid blant døve og blinde i Nordre, Østre og Sentraldistriktet. Deretter fikk hun ordre til korpsene i Horten, Notodden, Flekkefjord, Egersund, Kristiansund, Sandnes og Kristiansand. Hun var så i noen år stasjonert ved Offisersskolen, og deretter i Skien korps. De ti siste årene i aktiv tjeneste var hun leder for Frelsesarmeens arbeid blant døve og blinde.

Major Elisabeth Martinsen ble pensjonert 1. september 1994, og hun kunne da se tilbake på 44 år i aktiv tjeneste.

Major Elisabeth Martinsen begraves fra Vestre gravlunds kapell i Fredrikstad, fredag 1. april kl. 10.30.

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over major Elisabeth Martinsens minne.