a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Oberstløytnant Ragnhild Elisabeth Engøy ble forfremmet til herligheten 31. mars, 84 år gammel.

Oberstløytnant Ragnhild Elisabeth Engøy ble født 8. september 1931 i Lillehammer. I 1953 reiste hun fra Lillehammer korps til offiserskolen i London, og 17. mai 1954 ble hun utnevnt til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Ragnhild til Florø korps, og deretter kom hun til korpset i Verdal.

I 1955 giftet hun seg med kaptein Kolbjørn Engøy. Sammen var de ledere for korpsene i Nakskov i Danmark, Mandal, Sandnes, Oslo 3. korps og Trondheim. Videre ble de ungdomssekretærer i både Østre divisjon og Vestre divisjon, før de fikk ordre til offisersskolen. De ble så prosjektansvarlig for drabantbyvirksomheten i Oslo, før de fikk ordre til Danmark som nasjonale ungdomssekretærer. Etter noen år i Danmark, kom de tilbake til Norge og ble divisjonsledere i Nordre divisjon. De fikk deretter ordre som territoriale ungdomssekretærer for Norge, Island og Færøyene. Sin siste ordre i aktiv tjeneste var som divisjonsledere i Sentraldivisjonen.

Oberstløytnant Ragnhild Elisabeth Engøy ble pensjonert 1. september 1992, og hun kunne da se tilbake på 38 år i aktiv tjeneste.

Oberstløytnant Ragnhild Elisabeth Engøy begraves fra Vestre gravlunds kapell, fredag 15. april kl. 12.00

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over oberstløytnant Ragnhild Elisabeth Engøy sitt minne.