a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Olga Harsjøen ble forfremmet til herligheten 27. april, 87 år gammel.

Major Olga Harsjøen ble født 9. juni 1928 i Røros. I 1952 reiste hun fra Røros korps til offiserskolen, og året etter ble hun utnevnt til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Olga til Trondheim slumstasjon. Deretter kom hun til barneherberget i Kristiansand. Hun var senere stasjonert ved barnehjemmet «Solfeng» i Oslo og ved «Heimly» i Stavanger. De fleste av sine år som offiser var Olga stasjonert ved våre slumstasjoner. De slumstasjonene hun tjenestegjorde ved var i Gjøvik, Rodeløkka, Drammen, Hønefoss og Kristiansand.

Major Olga Harsjøen ble pensjonert 1. november 1991, og hun kunne da se tilbake på over 38 år i aktiv tjeneste.

Bisettelsen vil finne sted i stillhet.

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over major Olga Harsjøen sitt minne.