a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Gerd Marie Berg ble forfremmet til herligheten 7. mars, 95 år gammel.

Major Gerd Marie Berg ble født 7. oktober 1921 i Sarpsborg. I 1942 reiste hun fra Sarpsborg korps til offiserskolen og året etter ble Gerd utnevnt til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk hun til Vik i Sogn korps. Deretter var hun stasjonert ved blant annet korpsene i Sandnes, Brumunddal, Lillehammer, Frøya, Skotfoss, Elverum, Røros, Levanger, Sauda, Risør og Notodden. Gerd var også stasjonert ved offisersskolen og ved finanskontoret ved Frelsesarmeens hovedkvarter.

Major Gerd Marie Berg ble pensjonert 1. november 1981, og kunne da se tilbake på over 38 år i aktiv tjeneste.

Major Gerd Marie Berg begraves fra Vestre gravlunds kapell, tirsdag 21. mars kl. 12.00.

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser Guds fred over major Gerd Marie Berg sitt minne.