a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Helga Arnøy Ellingsen ble forfremmet til herligheten 25. juli, 80 år gammel.

Helga Arnøy Ellingsen ble født 11. september 1935 i Nærøy. Det var i Namsos hun kom i kontakt med Frelsesarmeen, og det var fra Namsos korps hun reiste til offisersskolen i september 1959. Året etter ble hun forfremmet til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Helga til korpset på Løkken verk, og deretter fulgte det mange korpsordrer. Noen av de korpsene hun var stasjonert ved var: Kirkenes, Brønnøysund, Volda, Hommelvik, Halden, Moss, Torp, Egersund, Bergen 2. korps, Grimstad og Skudenes. Hun hadde og ordre til Finansavdelingen ved hovedkvarteret, Framnes hvilehjem og til offisersskolen.

Helga utførte det meste av sin aktive tjeneste som offiser på korps, og kunne ved sin pensjonering 1. august 1985 se tilbake på 24 år i aktiv tjeneste som frelsesoffiser.

Frelsesarmeen takker for hennes liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over major Helga Arnøy Ellingsen sitt minne.

Major Helga Arnøy Ellingsen begraves fra Namsos kirke, tirsdag 2. august kl. 13.00