a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Anna Bugge ble forfremmet til herligheten tirsdag 16. august, 90 år gammel.

Anna Bugge ble født 12. mars 1926 i Ålesund. Det var i sin hjemby hun kom i kontakt med Frelsesarmeen, og det var fra Ålesund korps hun reiste til offisersskolen i 1950.

Etter endt offisersskole ble hun forfremmet til frelsesoffiser sommeren 1951.

Sin første ordre fikk Anna til slumstasjonen i Fredrikstad. Senere hadde hun ordre til slumstasjonene i Kristiansand, Tønsberg, Tyssedal, Drammen og Vålerenga i Oslo. Hun var og stasjonert ved Skien barneherberge, Den åpne dør i Oslo, Heimly i Stavanger, Heimen og Gry i Oslo. Sin siste ordre i aktiv tjeneste var til Borgen i Oslo.

Anna Bugge utførte hele sin aktive tjeneste som frelsesoffiser i Frelsesarmeens sosialtjeneste, og kunne ved sin pensjonering 1. august 1988 se tilbake på 37 år i aktiv tjeneste.

Frelsesarmeen takker for hennes liv og trofaste tjeneste, og lyser fred over major Anna Bugges minne.

Major Anna Bugge bisettes fra Ålesund krematorium, tirsdag 23. august kl. 13.30.