a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Erna Debes Mackay Djurhuus ble forfremmet til herligheten 17. oktober, 77 år gammel.

Major Erna Debes Mackay Djurhuus ble født 03.03.1939 i Torshavn på Færøyene. Hun kom fra en arméfamilie og var med med i Torshavn korps fra barndommen av. I korpset møtte hun Njàl Mackay Djurhuus som ble hennes mann, og sammen reiste de i 1961 fra Torshavn korps til offiserskolen. Året etter ble de utnevnt til frelsesoffiser.

Sin første ordre fikk Erna og Njàl til Borkenes korps. Deretter var de stasjonert ved korpsene i Nannestad, Farsund, Reykjavik, Akureyri, Torp, Molde, Fredrikstad, Bergen 1 og Sarpsborg. I 1985 kom de til Fyrlyskorpset og kontaktsenteret i Oslo. Fra 1999 var Erna ass. styrer ved Fyrlyskorpset. Erna gjorde til sammen 21 års tjeneste ved Fyrlyskorpset og kontaktsenteret.

Erna ble hedret med Kongens fortjenestemedalje i gull og Oslo bys høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen.

Major Erna Debes Mackay Djurhuus ble pensjonert 1. april 2006, og hun kunne da se tilbake på 44 år i aktiv tjeneste.

Major Erna Debes Mackay Djurhuus begraves fra Vestre gravlunds kapell, fredag 28. oktober kl. 12.00

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over major Erna Debes Mackay Djurhuus sitt minne.