a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Major Einar Grøneng ble forfremmet til herligheten 3. desember, 84 år gammel.

Einar Grøneng ble født på Otta 4. desember 1931. I september 1965 reiste han, sammen med sin kone Elsy, fra Brumunddal korps til Frelsesarmeens krigsskole. I juni 1966 ble de forfremmet til frelsesoffiserer.

Deres første korpsordre var til Ulefoss korps. Siden var de stasjonert ved korpsene i Finnsnes, Horten, Narvik og Kristiansand.

I mange år hadde Einar, sammen med Elsy, ordre i Frelsesarmeens sosialtjeneste. De var stasjonert ved Hybelhjemmet i Bergen, Fretex i Bergen, Elevator i Oslo og Soltun i Stavanger.

I noen år var Einar leder for kurssenteret på Jeløy, før han ble stasjonert ved Frelsesarmeens hovedkvarter. Her var han noen år ved kontoret for informasjon, før han avsluttet sin aktive tjeneste som offiser som leder for Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid.

Major Einar Grøneng ble pensjonert 1. januar 1999, og kunne da se tilbake på over 32 år i aktiv tjeneste.

Major Einar Grøneng begraves fra Vestre Gravlunds kapell, fredag 16. desember kl. 12.00.

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste, og lyser Guds fred over Major Einar Grøneng sitt minne.