a123

Forsvarer doktoravhandling

Forsvarer doktoravhandling
Foto: Frelsesarmeen

Kommandør Gudrun Lydholm forsvarer doktoravhandling 5. juni.

Fredag 5. juni forsvarer kommandør Gudrun Lydholm sin doktoravhandling «Save souls, grow saints and serve suffering humanity» for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Selve disputasen er klokka 12 ved Teologisk Fakultet på Blindern. Hennes prøveforelesning holdes klokka 10 samme dag.

Avhandlingen er skrevet på engelsk.

Både disputasen og prøveforelesningen er offentlig og åpen for alle.