a123

Fra sjefsekretærens kontor

Fra sjefsekretærens kontor

Nye kunngjøringer i dag.

  

Nye ordrer fra 15. august 2013

Major Jan Risan - Assisterende sjefsekretær

 

Major Frank Gjeruldsen vil gå inn i oppgaven som daglig leder ved Jeløy Ressurssenter i tillegg til sin oppgave som rektor ved Offisersskolen

 

Ny oppgave

Rune Isegran konstitueres fra samme dato som rektor for 1 år ved medarbeiderskolen på Jeløy.

 

 

Gjeninntas som reservekaptein

Fra 1. august 2013

Marie Skuland gjeninntas som reservekaptein

 

Utnevnes til sersjanter i Frelsesarmeen

Fra 1. juni 2013

Trond Are Schelander

 

Fra 1. august 2013

Marta Maria Espeseth

May Hængsle Eilertsen

Bodil Østergreen

Helge Østergreen

Solfrid Kristiansen

Karstein Kristiansen

Ann Heleen Waarum

Monrad Waarum

 

Sjefsekretærens kontor, 21. juni 2013