a123

Frelsesarmeen anerkjent i Kina

Etter 30 års iherdig arbeid har Frelsesarmeen blitt registrert og offisielt anerkjent av kinesiske myndigheter i to provinser.

Dette innebærer at Frelsesarmeen i provinshovedstedene Kunming (Yunnan-provinsen) og Chengdu (Sichuan-provinsen) nå har juridisk godkjennelse til å drive og utvide arbeidet med blant annet nødhjelp, sosialt arbeid og utdanning – og ved invitasjon fra Provincial Christian Councils – til å samarbeide med lokale menigheter om religiøse aktiviteter og tilbud.

30 års arbeid
Anerkjennelsen er et resultat av 30 års åpent og tålmodig arbeid på tvers av departementer og kristne råd, samt et samarbeid med ikke-statlige organisasjoner. Oberstløytnant Ian Swan, leder for territoriet Hong Kong og Macau, sier det har vært mange involverte og at det er mange å takke. Særlig vil han trekke fram: Oberstløytnant Alfred Tsang, Envoy Simon Wong, major Tommy Chan, major On Quang-dieu, major Jeremy Lam og Dr. Chan Pui-si.

Nye muligheter
Frelsesarmeen har vært til stede i Kina siden 1916 da arbeidet ekspanderte i stor fart i den nordlige og østlige provinsen helt fram til 1949 da Frelsesarmeen måtte trekke seg ut av Kina. Et unntak var fra Hong Kong hvor man fortsatte både med forkynnelse og sosialt arbeid.
I 1985 fikk Frelsesarmeen nye muligheter i Kina da den regionale styresmakten i Yunnan-provinsen ba organisasjonen om å yte katastrofehjelp og bistå med gjenoppbygging. Dette ble en døråpner for videre samarbeid som resulterte i stor geografisk spredning av arbeidet og en større anerkjennelse av organisasjonens tilstedeværelse i landet. Hjelpetiltakene besto av helseopplysning, økt bevissthet rundt hiv/aids-problematikken, økonomisk utdanningsstøtte, inntektsgenererende prosjekter for å minke fattigdom, infrastruktur og kapitalprosjekter, konsultasjoner og opplæring. 

Ny lov i 2017
Kinesiske myndigheter gjennomgikk i 2015 sine forskrifter og prosedyrer når det gjaldt registrering av organisasjoner i landet. Det resulterte i en ny lov januar 2017. Betydningsfulle møter fant sted i 2016 mellom regjeringen og kristne råd i Kina under besøket fra general André Cox og kommandør Silvia Cox. De så på mulige måter Frelsesarmeen kunne overholde de nye forskriftene, samtidig som man kunne utvide sitt samarbeid og utvikle arbeidsomfanget for å bedre å kunne tjene hele folket i Kina. Diskusjonene var svært produktive og åpnet for nye tilnærminger som nå har båret frukt.
– Gud har rikelig velsignet vår innsats og vårt ønske om å tjene folket i Kina, sier oberstløytnant Swan.
– Vi har nå flere muligheter til, samt ansvar for, å bygge videre på dette grunnlaget så de neste 30 årene kan skape gode resultater for kommende generasjoner. 

 

Bildet i saken er fra innsettelsen av oberstløytnanene Swan som ledere for territoriet i Hong Kong og Macau.