a123

Frelsesarmeen feiret nye løytnanter

Seks nye løytnanter ble innvidd torsdag kveld med prominente gjester og full storsal i Templet.

Det årlige innvielses- og utsendelsesmøtet trakk fullt hus da sesjonen Glade forbedere ble offisielt innvidd og utsendt som løytnanter i Frelsesarmeen. De nye løytnantene er Laila Langåker Fosse, Anita Gerber, Alice Havyarimana, Guillaume Muringa, Hakún Djurhuus Olsen og Signe Marie Veshovda.

Frelsesarmeen feiret nye løytnanter
Frelsesarmeen har invidd seks nye løytnanter. Fra venstre: Guillaume Muringa, Signe Marie Veshovda, Laila Langåker Fosse, Anita Gerber, Alice Havyarimana og Hákun Djurhuus Olsen. Foto: Mette Randem

Velkommen!
Oberst Jan Peder Fosen ønsket velkommen til de mange frammøtte i Frelsesarmeens storstue. Et særlig varmt velkommen ønsket han Frelsesarmeens verdensleder, general André Cox, og kommandør Silvia Cox som besøkte vårt territorium for tredje gang på under et år. Regent Hall Songsters fra Frelsesarmeen i London ble også takket for at de kom langveis fra. Koret sang flere sanger til stor glede for alle.
Frelsesarmeens territoriale hornorkester, under ledelse av Espen Ødegaard, spilte stykket «Amazed» mens kadettene marsjerte inn. Senere fikk publikum høre et nytt verk over «Så ta da mine hender» skrevet av Morgan Juel Stavik.

Innvielse av Glade forbedere
Territoriallederen for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene; kommandør William Cochrane sto for sin første innvielse og utsendelse av løytnanter i Norge.
– Jeg takker Gud for hver enkelt av dem, sa kommandøren til salen før han snudde ryggen til forsamlingen og snakket direkte til de snart innvidde løytnantene.
– Dere har gitt et løfte om å være trofaste og lydige, at dere vil stole på Gud. Stol på ham som holder sine løfter, som aldri vil forlate dere, men alltid være med dere. I alt dere gjør når dere følger ham, vil dere huske dagen dere forseglet pakten om livslang tjeneste for Gud, sa kommandøren. 

Frelsesarmeen feiret nye løytnanter
Territorialleder kommandør William Cochrane foretok den høytidelige innvielsen av de nye løytnantene. På bildet er løytnant Signe Marie Veshovda. Foto: Mette Randem


Han oppfordret de nye løytnantene til å fortsette å være glade.
– Om dere bare gjør én ting som offiser, vær glade! sa han.
– Vi som er her i kveld er her for å støtte dere og oppmuntre dere, og dere er her for å vitne om gleden ved å følge Jesus Kristus, minnet han dem om før innvielsen av de seks løytnantene.
Cochrane lyste velsignelsen over hver enkelt av dem på imponerende godt norsk etter bare snaue 10 måneder i Norge.

Gode ord på veien videre
Kommandør Silvia Cox ga også sin hilsen før rektor oberstløytnant Elisabeth Henne talte til sesjonen. Hun skrøt av Glade forbedere ved blant annet å trekke fram en god egenskap hun særlig hadde lagt merke til ved alle seks.
– Ett særpreg som jeg framfor alt vil huske med dere alle sammen, er deres evne, og ikke minst vilje til, å se og hilse på menneskene dere møter. Der synes jeg dere har vært forbilledlige. Jeg håper og tror dette er en viljesak og egenskap dere tar med dere videre i offiserstjenesten. Det sies at Jesus lot seg hefte av mennesker, og jeg tenker at dere har noe av den samme egenskapen. Fortsett med det! sa hun.
Løytnantene Signe Marie Veshovda og Hákun Djurhuus Olsen holdt deretter sine vitnesbyrd før generalen talte.
– Vi skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus og møte mennesker uten diskriminering, det er vårt oppdrag, sa generalen.
Han var dessuten oppmuntret av sine mange reiser rundt i verden.
– Mange vi snakker med er pessimistiske med tanke på Frelsesarmeens framtid, men jeg mener at Frelsesarmeens beste dager ligger foran oss.
General Cox inviterte til forbønn og forpliktelse, og mange kom fram til botsbenken torsdag kveld. Møtet ble avsluttet – etter nesten tre timer i en varm og god sal – med Tone Ødegaards sangversjon av Velsignelsen.

Frelsesarmeen feiret nye løytnanter
Frelsesarmeens verdensleder general André Cox deltok på innvielses- og utsendelsesmøtet. Til venstre i bildet er oberst Jan Peder Fosen. Til høyre for generalen er kommandør Silvia Cox og oberst Birgit Fosen. Foto: Matte Randem

De nye løytnantene vil fra 1. august ha følgende ordrer:
Laila Langåker Fosse: Korpsleder i Bodø.
Anita Gerber: Korpsleder i Drøbak.
Alice Havyarimana: Medarbeider i Templet korps og på «Sammen» på Grønland korps.
Guillaume Muringa: Leder på Fyrlyset i Oslo.
Hakún Djurhuus Olsen: Assisterende korpsleder i Sandnes.
Signe Marie Veshovda: Korpsleder i Ålesund.