a123

Frelsesarmeen i 127 land

Frelsesarmeen i 127 land

1. september 2015 blir Frelsesarmeen offisielt startet i Slovakia.

General André Cox har annonsert at han har gitt godkjenning for offisiell oppstart av Frelsesarmeen i Slovakia, med virkning fra 1. september 2015. Slovakia er dermed det 127. landet hvor Frelsesarmeen har en anerkjent juridisk tilstedeværelse.

Arbeidet i Slovakia vil gis tilsyn fra Nederland, og navnet på Nederland og Tsjekkia territorium vil derfor bli endret med virkning fra 1. september 2015 til Nederland, Tsjekkia og Slovakia territorium.

 

Mer om oppstarten i Slovakia her.