a123

Frelsesarmeen i Grimstad jubilerer

Frelsesarmeen i Grimstad jubilerer
Foto: Ranveig Nordgaard

Lørdag 23. og søndag 24. april markerer Frelsesarmeen sitt 125-årsjubileum i Grimstad.

En aprildag i 1891 hadde Frelsesarmeen sine første møter i Grimstad. Åpningen skjedde til feiende toner fra Frelsesarmeens første stabsmusikkorps, som la veien om Sørlandet på sin første turné. Musikantene dro videre, men to unge kvinner ble igjen og fikk ansvaret for å starte opp menighetens arbeid i byen.

Lørdag 23. og søndag 24. april markerer Frelsesarmeen sitt 125-årsjubileum i Grimstad. Det skjer også til feiende toner, denne gang fra Frelsesarmeens hornmusikkorps i Arendal. Frelsesarmeens nestleder i Norge, oberst Jan Peder Fosen, er festtaler ved markeringen, som skjer lørdag kveld i Frikirken i Grimstad.

I forbindelse med jubileet, har forfatteren Nils-Petter Enstad skrevet boka «Frelseskrig i en sørlandsby». Her kan man lese store og små fortellinger fra menighetens virke gjennom 125 år, og små skisser om enkelte av de personene som har preget menighetens arbeid.

Kontaktpersoner:

Kaptein Willem Bijl (leder for menigheten) – mobil 973 83 100

Nils-Petter Enstad (forfatter av jubileumsboka) – mobil 951 23 715