a123

Frelsesarmeen på NRK P1

Frelsesarmeen på NRK P1

Både Marit Myklebust og Liv Gundersen kan høres på radio i nær fremtid.

 

Mot helg

Først ut er løytnant Marit Myklebust. Fredag 23. november kl 8.20 er hun gjest i radioprogrammet ”Mot helg” på NRK P1. Dette er et verdiprogram hvor mennesker forteller hva som er viktig for dem i livet. I følge programomtalen skal Marit fortelle om arbeidet med Gatehospitalet, men også om sin tro og hva som er drivkraften i hennes arbeid. 

Sangtimen

Søndag 2. desember kl. 8.02 skal major Liv Gundersen være gjest i ”Sangtimen” på P1. Radioprogrammet avspeiler vår nasjonale sangarv for barn og voksne, og Liv skal være med å reflektere over sangene.