a123

Frelsesarmeen vokser på facebook

Frelsesarmeen vokser på facebook

Og nå har også "Over 60"-gruppene inntatt det populære nettsamfunnet.

Frelsesarmeen så tidlig verdien av facebook som en effektiv informasjonskanal og møteplass på nett. Og nettopp det har mange likt eller for å være helt nøyaktig, 14 263 brukere av facebook liker vår hovedside akkurat nå. Men i kjølvannet av hovedsiden har også mange av våre lokale korps og institusjoner opprettet sin egen facebookside. Dette er med på å tydeliggjøre vårt viktige arbeid enda bedre på nettet.

Sist ut er siden til "Over 60"-gruppen som også viser at facebook ikke bare er for folk under 40 år. Andre nye Frelsesarmè-sider er seksjon for Misjon og Bistand og vi kan også anbefale siden til Ressursbank for åndelig utvikling, samt gruppen Frelsesarmeen i gamle dager.

Ellers oppfordrer vi alle til å like og dele andre Frelsesarmè-sider som blir opprettet på facebook!