a123

Frelsesarmeens familiestøtteprogram utvider

I februar startet Frelsesarmeen sin tiende Home-Start avdeling, denne gangen ble det forebyggende tiltaket startet på Grorud.

Frelsesarmeens familiestøtteprogram utvider
Familiekontakten besøker familien et par timer hver uke. Foto: Home-Start

Fra før har Frelsesarmeen Home-Start avdelinger flere steder i Oslo, samt Arendal, Drammen, Nedre Eiker og Kristiansand. 

– Vi vet i dag mye om viktigheten av forbyggende arbeid og det å komme tidlig inn i situasjoner for å kunne skape en varig forandring. Home-Start Familiekontakten er Frelsesarmeens konsept for helsefremmende og forebyggende arbeid inn til sårbare småbarnsfamilier, sier Bente Vaage, prosjektleder for forebyggende tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern. 

Hun forteller at mange av familiene de møter ofte har store sosioøkonomiske utfordringer. 

– Vi kommer i kontakt med ulike familier, unge foreldre, lavt utdannede og uten jobb eller skole, og familier med innvandrerbakgrunn. Fellesnevneren for alle er at de har et lite sosialt- og avlastende nettverk. 

Familiekontaktene (de frivillige) og den ansatte koordinator arbeider med å framheve de positive ressursene hos foreldrene, for å hjelpe de med å mestre foreldrerollen bedre slik at også barna får det bedre.

Muligheter på Grorud
Den nyoppstartede avdelingen på Grorud ledes av koordinator Elisabeth Jørgensen. Hun forteller om bratt læringskurve med opplæringskurs, kursing av frivillige og hjemmebesøk før oppstart. Nå ser hun fram til å rekruttere flere familier og frivillige til arbeidet. 

– Grorud er en spennende bydel, med stort fokus på barn og familier. Mitt inntrykk er at bydelens satsning på å gi bedre levevilkår også omfatter frivillig arbeid. Dette gir en god grobunn for en nyoppstartet Home-Start avdeling. 

Frelsesarmeens familiestøtteprogram utvider
Familiekontakten kan være god avlastning for familien. Foto: Lars Kristian Singelstad

Flere avdelinger fram mot 2021
Bente Vaage forteller at Frelsesarmeens barne-og familievern har som mål å utvide sitt forebyggende tiltaket enda mer i årene som kommer. Innen 2021 er ønsket å drifte til sammen 20 Home-Start avdelinger rundt i Norge. Det er også et ønske om å etablere et nettverksbyggende lavterskel tilbud for barnefamilier og/eller ungdom i «risikosonen» på 10 steder i Norge.

– Vi ønsker å styrke og øke foreldres omsorgskompetanse, samt skape inkluderingsarenaer for barn/ungdom og deres familier, forteller Vaage.

Home-Start som forebyggende tiltak
Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

En familiekontakt er en frivillige som har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn, og som har deltatt på et 25 timers forberedelseskurs i regi av Home-Start.

En av våre frivillige forteller at hun opplever arbeidet som givende for begge parter. 

– Vi har blitt godt kjent gjennom den tida jeg har vært der og vi samtaler og samhandler godt. Mor har stor tillit til meg og barna er svært glade for å se meg. Den gleden er gjensidig og jeg opplever dette som meningsfull bruk av tid for begge parter, forteller familiekontakten. 

Frelsesarmeens familiestøtteprogram utvider
Home-Start frivillig. Foto: Home-start

Home-Start ble startet i 1973 i England av en ung småbarnsmor som bidro frivillig på et drop-in senter for mødre og barn. Her så hun behovet for positiv voksenkontakt. I denne sammenheng var det ikke de profesjonelle fagfolkene de trengte, men et medmenneske – en annen mor som både kunne lytte og gi praktisk samt følelsesmessig støtte. Ideen om å etablere et korps av frivillige, som kunne forplikte seg til å besøke småbarnsfamilier i deres eget hjem et visst antall timer i uken, ble da unnfanget. Det første Home-Start kontoret i Norge åpnet i 1995 i Trondheim, nå er det over 36 avdelinger rundt i landet. Frelsesarmeen driver 10 av disse.